Tarieven

“Durf te zijn” hanteert de volgende tarieven:

  • De tarieven zijn conform de door de betreffende Gemeente vastgestelde beschikking. Uurtarieven op basis van de Wet Langdurige Zorg worden in overleg met de klant bepaald, afhankelijk van zorgzwaarte en aantal overeengekomen uren.
  • De tarieven voor bijvoorbeeld bedrijven zullen nader bepaald worden.
  • Het al dan niet in rekening brengen van reistijd hangt af van de afstand en het aantal overeengekomen uren.

Copyright © 2022 durftezijn.com