Informatie

Mijn naam is Sebastiaan Brakband. Ik ben 43 jaar oud, getrouwd en vader van 2 kinderen.

Ik bezit over ruim opgedane kennis en ervaring in de zorg aan mensen met autisme. Deze kennis en ervaring is echter niet datgene wat mij onderscheidt van anderen.

Wat mij wel onderscheidt is dat ik de (gezins)situatie in zijn waarde laat en samen wil zorgen voor de specifieke ondersteuning op maat. Ik stel me open voor uw omgeving en voor wat zich daarin afspeelt. Ik ben hierdoor in staat aan te sluiten bij de belevingswereld van uw (gezins)situatie. Ik zie het als een uitdaging om flexibel in te spelen op uw situatie. In de omgang met mensen met een hulpvraag ga ik intuïtief te werk. Uit mijn ervaring blijkt dat veel zorgverleners volgens dezelfde conservatieve patronen blijven werken. Een voorbeeld hiervan is dat een cliënt mee dient te gaan in het systeem van de behandelaar. De vraag is echter of dit het beste past bij datgene wat de cliënt wil. Immers onze wensen en behoeften veranderen steeds. Dit is een universeel gegeven dus voor uw dierbare geldt dit net zo goed. Ik durf als zorgverlener buiten de geijkte paden te treden en echte zorg op maat te leveren. 

De begeleiding vind plaats op de plek die van u van toepassing is, dat kan zijn op het werk, thuis, op school. Ook ga ik geregeld mee naar de behandelaar, de rede hiervoor is dat we datgene wat daar belangrijk is integreren in alle leefgebieden. Ik verbind mij met alle disciplines die zich om het gezin heen bewegen, met als doel de schotten te ontschotten en te komen tot passende en haalbare doelen. Waar wij dan in de praktijk verder mee aan de slag kunnen.

Indien u nadere informatie/referenties wenst kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Copyright © 2022 durftezijn.com