“Oh nee he, toch geen therapeutisch gelul…”

Nee, dat gaan we niet doen! Wel wil ik aansluiten bij jou en je omgeving om je de juiste ondersteuning te kunnen bieden op gebied van autisme (ASS), bijvoorbeeld op je werk, thuis, buiten of op school.

Begeleiding op je werk, thuis, maar ook op school.

Mijn naam is Sebastiaan Brakband en ik ben in 2011 gestart met mijn organisatie Durf te Zijn, na jarenlang gewerkt te hebben in een instelling voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

Dit werk heb ik altijd met heel veel passie en plezier gedaan. Toch bekroop mij het gevoel dat de wet- en regelgeving zoveel op de voorgrond kwam te staan, dat ik steeds minder tijd had voor de individuele zorg en aandacht aan cliënten en dat is toch hetgeen waar het om moet gaan.

Daarom heb ik toen besloten om mijn hart te volgen en individuele begeleiding voor mensen met autisme op te starten, daar waar de cliënt en diens vertrouwelijke omgeving het meest bij gebaat zou zijn; thuis, op school of op het werk.

Heb je autisme en loop je vaak vast op je werk, thuis of op school? Of ben je ouder van een kind met autisme en loop je vast in het huidige zorglandschap?

Durf te Zijn biedt begeleiding en ondersteuning op maat. “Dat roepen er zoveel” hoor ik je bijna denken. Dat hoor ik ook en helaas blijken er nog heel veel zorgverleners volgens dezelfde conservatieve patronen te werken en blijven vaststeken in hokjes en systemen.

Zoals je misschien al bovenaan deze pagina hebt gelezen was de quote: “Oh nee he.. toch geen therapeutisch gelul..” Excuses voor het taalgebruik, maar toch maakt het gelijk duidelijk dat dat is wat men al snel denkt als het gaat om een zorgverlener die ondersteunt bij autisme (ASS) en daarbij is dit een quote van iemand die ik begeleid.

Ik bezit over ruim opgedane kennis en ervaring in de zorg aan mensen met autisme. Deze kennis en ervaring is echter niet datgene wat mij onderscheidt van anderen. Wat mij juist onderscheidt is dat ik de (gezins)situatie in zijn waarde laat en samen met jou zorg voor ondersteuning dat specifiek is aangepast aan jouw situatie.

Ook stel ik me open voor jouw omgeving en voor wat zich daarin afspeelt. Hierdoor ben ik in staat om aan te sluiten bij de belevingswereld van jouzelf (of je kind). Ik zie het als een uitdaging om flexibel in te spelen op jouw situatie.

In de omgang met mensen met een hulpvraag op gebied van autisme ga ik intuïtief te werk. Ik durf als zorgverlener buiten de geijkte paden te treden en echte zorg op maat te leveren.

Ik ga geregeld mee naar bijvoorbeeld een behandelaar, school en ik kom bij je thuis of op je werk. De reden hiervoor is dat we datgene wat daar belangrijk is integreren in alle leefgebieden. Ik verbind mij met alle disciplines die zich om het gezin heen bewegen, met als doel de schotten te ontschotten en te komen tot passende en haalbare doelen. Waar wij dan in de praktijk verder mee aan de slag kunnen.

METHODIEKEN

Ik ben bekend met onderstaande methodieken, welke we desgewenst in kunnen zetten tijdens de ondersteuning.

Durf te Bloggen

De angst voor de buitenwereld

De angst voor de buitenwereld

De afgelopen maanden waren zeer intens voor hem en zijn omgeving. Hij is zijn reis begonnen met de Brain Blocks, veel inzichten gekregen in zijn brein en onopgemerkte emoties waar hij zich niet bewust van was, met als laatste inzicht: de angst voor de wereld. De angst om niet te weten wat er van...

Lees meer
De kracht van inzicht

De kracht van inzicht

Deze week realiseerde ik weer hoe mooi mijn vak is om mensen met autisme te mogen begeleiden. Begeleiden in het opdoen van een stuk zelfinzicht om zo weer grip te krijgen op hun gedachtes en gevoelens die ze vaak sterk beïnvloedt in de interactie met anderen. Naast kinderen met autisme, begeleid...

Lees meer
De ‘vanzelfsprekendheid’ van alleen kunnen slapen

De ‘vanzelfsprekendheid’ van alleen kunnen slapen

In gesprekken met ouders hebben we het geregeld over het loskomen van je ouders. Het leren op eigen benen te staan, het zelf ontdekken van de wereld en moeders hand steeds meer leren loslaten. Moeders die hier dagelijks mee worstelen bij hun kind met autisme, hoe doe ik dit? Wanneer en op welk...

Lees meer

Op Werk

Geen enkele situatie is hetzelfde, maar de essentie wel. Onderstaande voorbeelden zijn fictief, maar wel voorbeelden die ik regelmatig voorbij heb zien komen. Het loopt goed op het werk, er veranderen zaken en dan lijkt niets meer hetzelfde.

Veel medewerkers hebben hier geen moeite mee en passen zich aan de veranderende omstandigheden aan. Er is echter ook een groep medewerkers voor wie dit lastig is. Hun brein werkt anders dan bij de meeste mensen. Dit betreffen regelmatig medewerkers met stoornissen in het autistisch spectrum, maar dat hoeft niet altijd.

En hoe goed de intentie van beide partijen ook is en hoe beiden hun best doen een goed gesprek te voeren, het lijkt niet te beklijven. Met als gevolg frustratie. Frustratie bij de medewerker die niet begrijpt waar het mis gaat, maar zich wel onbegrepen en ondergewaardeerd voelt. Frustratie bij de leidinggevende die het beste voor heeft met de medewerker, maar steeds meer klachten krijgt van collega’s over de communicatie en samenwerking.

Ik kan bijvoorbeeld ondersteunen met het volgende:

 • Integraal meedenken over de communicatie tussen werknemer en werkgever
 • Coaching op de werkvloer
 • Brainblocks om elkaars taal te leren spreken en begrijpen (1 beeld, 1 taal)
 • In kunnen leven in beider belangen (werknemer én werkgever) en deze samenbrengen
 • Het aanleren van passend gedrag binnen de organisatie
 • Preventie van uitval van de medewerker
 • Integraal meedenken over de communicatie tussen werknemer en werkgever
 • Coaching op de werkvloer
 • Brain Blocks om elkaars taal te leren spreken en begrijpen (1 beeld, 1 taal)
 • In kunnen leven in beider belangen (werknemer én werkgever) en deze samenbrengen
 • Het aanleren van passend gedrag binnen de organisatie
 • Preventie van uitval van de medewerker
Fictief voorbeeld: Medewerker met autisme (ASS)

Je werkt al 18 jaar voor dezelfde werkgever. In het begin was het bedrijf klein en overzichtelijk. De afgelopen jaren is het bedrijf gegroeid. Er zijn veel nieuwe collega’s aangenomen en er is veel veranderd. Jouw leidinggevende, met wie je het heel goed kon vinden, is twee jaar geleden met pensioen gegaan.

Er is een nieuwe, jongere leidinggevende gekomen. Je hebt geen hekel aan hem, maar weet niet zo goed wat je aan hem hebt. Het lijkt alsof jullie elkaar niet goed begrijpen. Jij wilt gewoon je werk doen zoals je dit altijd hebt gedaan. En nu moeten de dingen opeens anders.

Waarom? Was het dan niet goed hoe we het tot nog toe deden? En wat weet hij er van? Ik werk hier al 18 jaar en weet echt wel waar ik het over heb. Steeds vaker ben ik uitgeblust als ik naar huis ga. Lig ik in de avond op de bank en heb geen puf meer om iets te doen. Mijn vrouw klaagt erover. Ik snap niet hoe het komt. Ik heb al 18 jaar met plezier gewerkt…

Fictief voorbeeld: Leidinggevende met werknemer met autisme (ASS)

Binnen jouw team werkt Leon. Leon werkt al 10 jaar binnen jouw organisatie en de laatste drie jaar binnen jouw team. Vanaf de eerste dag kreeg je van de collega’s te horen dat Leon anders is dan anders.

Leon is een zeer loyale en hardwerkende medewerker. Hij is gedreven in zijn werk, vervult een expert rol. Leon weet wat hem te doen staat en kan zelfstandig zijn werk uitoefenen. Klinkt goed toch?

Als leidinggevende worstel je echter geregeld met jouw aanpak richting Leon. De communicatie tussen jou en Leon en tussen Leon en zijn collega’s loopt geregeld stroef. Het lijkt alsof jullie elkaar niet goed begrijpen. Alsof jij Swahili spreekt en Leon Italiaans. Als je in gesprek gaat kun je goede afspraken maken, maar zodra Leon de deur uitloopt lijken de afspraken bij hem anders overgekomen dan bij jou.

Collega’s komen steeds vaker klagen. Ze vinden het lastig samenwerken met Leon. Jij hebt sympathie voor hem. Hij weet immers veel, is vrijwel nooit ziek en is altijd eerlijk. Hij is in het verleden wel eens uitgevallen omdat hij het niet meer zag zitten. Dan was hij wel een paar weken uit de running. Je bent bang dat dit weer gaat gebeuren, maar weet niet zo goed wat je nog kunt doen…

ERVARINGEN

In 2021 heeft “Durf te zijn” een klant tevredenheidsonderzoek gedaan. Hieronder zie je de meest voorkomende opmerkingen:

Heel laagdrempelig voor ons als gezin.”

“Ons kind staat weer open voor begeleiding.”

“Zorg is echt op maat.”

“De begeleiding is echt persoonlijk.”

“Ondersteunt ons 24 uur per dag om escalaties te voorkomen.”

Back-up functie is heel fijn.”

 

Kleine aanwijzingen met groot resultaat.”

Sebastiaan is altijd opgewekt en optimistisch.”

Zet zijn hond in wanneer de ondersteuning hierom vraagt.”

Komt ook langs buiten vaste tijden wanneer de zorg hierom vraagt.”

Sebastiaan draait “zo onzichtbaar” mogelijk mee in het gezin.”

Aanmelden?

Mijn begeleiding kan bestaan uit 1 op 1 begeleiding of begeleiding aan meerdere personen. Ik ben bovenal werkzaam in de regio Rivierenland. 

 • Je kan je aanmelden voor mijn diensten door mij een mail te sturen of mij te bellen
 • Ik neem binnen twee werkdagen contact op voor het plannen van een vrijblijvend intakegesprek
 • Wil je gebruik maken van mijn diensten? Dan maken we afspraken over hoe we de zorg gaan vormgeven
 • Uiteraard ontvang je ook de bijbehorende privacy verklaring
 • Indien noodzakelijk werken we met een (samen opgesteld) zorgplan
 • Regelmatig vinden er evaluaties plaats, eenmaal per jaar wordt dit schriftelijke vastgelegd door Durf te Zijn
 • Wij sturen een factuur van de geleverde diensten aan jou of aan de gemeente
 • Je kan je aanmelden voor mijn diensten door mij een mail te sturen of mij te bellen
 • Ik neem binnen twee werkdagen contact op voor het plannen van een vrijblijvend intakegesprek
 • Wil je gebruik maken van mijn diensten? Dan maken we afspraken over hoe we de zorg gaan vormgeven
 • Uiteraard ontvang je ook de bijbehorende privacy verklaring
 • Indien noodzakelijk werken we met een (samen opgesteld) zorgplan
 • Regelmatig vinden er evaluaties plaats, eenmaal per jaar wordt dit schriftelijke vastgelegd door Durf te Zijn
 • Wij sturen een factuur van de geleverde diensten aan jou of aan de gemeente

Tarieven:

De tarieven voor bijvoorbeeld bedrijven zullen nader bepaald worden. De overige tarieven zijn conform de door de betreffende Gemeente vastgestelde beschikking. Uurtarieven op basis van de Wet Langdurige Zorg worden in overleg met jou bepaald, afhankelijk van zorgzwaarte en aantal overeengekomen uren. Het al dan niet in rekening brengen van reistijd hangt af van de afstand en het aantal overeengekomen uren.