Welkom op de website van

 

Een organisatie ontstaan vanuit een initiatief van Sebastiaan Brakband met als primaire doelstelling hoogwaardige en persoonlijke zorg.

Sebastiaan Brakband is jarenlang werkzaam geweest in een instelling voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit werk heeft hij altijd met veel passie en gedrevenheid gedaan. Dit uitte zich in waardering door cliënten, ouders/ verwanten en collega’s.

In de loop der tijd bekroop Sebastiaan het gevoel dat wet- en regelgeving steeds meer op de voorgrond kwam te staan. Hierdoor bleef steeds minder tijd over voor datgene waar het om gaat. De individuele zorg en aandacht voor een cliënt. Dit heeft hem na elf jaar doen besluiten om zijn kwaliteiten in te zetten daar waar zijn hart ligt. Namelijk bij de cliënt en zijn directe vertrouwelijke omgeving. Waar kun je immers de beste individuele zorg en aandacht op maat bieden dan zo dicht mogelijk bij huis. “Durf te zijn” richt zich dan ook op individuele zorg- en begeleiding vanuit de thuissituatie.

Copyright © 2022 durftezijn.com