Informatie

Mijn naam is Sebastiaan Brakband. Ik ben 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 kinderen.

Ik bezit over ruim opgedane kennis en ervaring in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze kennis en ervaring is echter niet datgene wat mij onderscheidt van anderen.

Wat mij wel onderscheidt is dat ik de gezinssituatie in zijn waarde laat en samen wil zorgen voor de specifieke ondersteuning op maat. Ik stel me open voor uw omgeving en voor wat zich daarin afspeelt. Hierdoor ben ik in staat aan te sluiten bij de belevingswereld van uw gezinssituatie. Ik zie het als een uitdaging om flexibel in te spelen op uw thuissituatie. In de omgang met mensen met een hulpvraag ga ik intuïtief te werk. Uit mijn ervaring blijkt dat veel zorgverleners volgens dezelfde conservatieve patronen blijven werken. Een voorbeeld hiervan is dat een cliënt mee dient te gaan in het systeem van bijvoorbeeld een woongroep en/of instelling. De vraag is echter of dit het beste past bij datgene wat de cliënt wil. Immers onze wensen en behoeften veranderen steeds. Dit is een universeel gegeven dus voor uw dierbare geldt dit net zo goed. Ik durf als zorgverlener buiten de geijkte paden te treden en echte zorg op maat te leveren.

Door begeleiding vanuit de thuissituatie ben ik in staat zorg te bieden daar waar het nodig is. Hierdoor is het mogelijk nauw contact te onderhouden met ouders/ zorgdragers en samen met hen de wijze van ondersteuning vorm te geven.

Ik ben in het bezit van een diploma sociaal pedagogisch werker en een managementopleiding. Daarnaast beschik ik over een recente Verklaring Omtrent Gedrag. In 2011 heb ik tevens mijn EHBO cursus voor kinderen behaald. Tevens ben ik in 2018 geregistreerd in het register van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Begin 2020 heb ik mijn vakbekwaamheidsbewijs HBO Jeugd & Gezinsprofessional niveau 6 behaald. Eind 2020 heb ik mijn Brainblocks certificaat behaald.

Indien u nadere informatie/referenties wenst kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Copyright © 2021 durftezijn.com